Co I - Dottrina - I Libri Penitenziali

Vai ai contenuti
  • MEENS R., Penance in Medieval Europe 600–1200, Cambridge 2014, 45, 47, 55, 57, 60, 63, 69, 93.
  • SEEBASS O., Das Poenitentiale Columbani, in Zeitschrift für Kirchengeschichte, XIV/1894, 430-448.

Torna ai contenuti